۵ پاسخ

بزرگ بشه خوب میشه سرش بزرگتر میشه میچسبه نگران نباش فقط تو خواب درس کن خودت

گوش پسر منم همینطوره ، کل بچه ها همینجوری دولا میشه نگران نباش

خب گوشاشو همش درست کن بعد بخوابونش

هنوز گوشاش آبه .چهارماهگی یکم سفت میشه

وای دقیقا عین من
اینقدر حساسم نمیدونم چرا اینجوری شدم ولی هرموقع میخوابه حتما گوشش رو درست میدازم

سوال های مرتبط

آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر ۳ ماهگی
عزیزم به داخل گوشش کار نداشته باش که اکه یه بار با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یوسف ویاسین مامان یوسف ویاسین یوسف ویاسین ۸ ماهگی
به نظرمن خوب میشه نگران نباش
آواتار مامان زهرا جونی مامان زهرا جونی زهرا جونی ۱۳ ماهگی
دختر منم همینه ، ارثیه کاریش هم نمیشه کرد.خخخخ ابج ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد متین مامان محمد متین محمد متین ۹ ماهگی
خودش درست میشه نگران نباش
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۱۰ ماهگی
چیزای زرد جرم گوشش هستن. بچه ها تو این سن جرم گوشش ... ادامه پاسخ
مامان کارن مامان کارن ۳ ماهگی
آواتار مامان آرتین مامان آرتین آرتین روزهای ابتدایی تولد
نه اتفاقا مامان بزرگ شوهرم میگفت ببندی تاثیر داره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۳ ماهگی
عزیزم شایدگرسنش باشه
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۶ ماهگی
پشت گوششو با استا چرب کن و ماساژ بده
;