۴ پاسخ

چون نی نیت پسره نمیشه عزیزم به جاش مغزیجات بخور مثل انجیر.شیرموز .آب هویج.سوپ جو.ماکارانی.خامه صبحانه.جاش دم کرده بابونه بخورروزی دولیوان با نبات بخور

کپسول شیر افزا بگیر عالیه

رازیانه هورمون زنانست براپسرممنوعه
بجاش اش سوپ ابگوشت مایعات فراوان مغزبادم و...بخورتاشیرت زیاد شه

تمرین کن حتی توخواب بهش بده سینه چپتو.باسر سینت بازی کن تا یک سینت کوچیک نمونه یک سینت بزرگ.من دکتر بهم قطره رازیانه گفت بگیر واقعا هم معجزه میکنه

سوال های مرتبط

آواتار مامان دلنیا مامان دلنیا دلنیا ۵ ماهگی
هر دوساعت یکبار دو سی سی
آواتار مامان آرمان سروری مامان آرمان سروری آرمان سروری ۷ ماهگی
پسرمنم دوهفته هست اینطوری شده بردم دوکتورگفت که بچ ... ادامه پاسخ
;