۴ پاسخ

دارو نزن سرخود عزیزم. ممکنه الرژی داده باشه به یه غذا که خوردی. ببین چیز جدید چی خوردی وگرنه اب زیاد بخور و مداوم بهش شیر بده و ند روزی مواظب غذات باش. اگه بیشتر شد با دکترش مشورت کن

ببر دکتر ببینه.. برای دختر منم گونه ها و چونه بود.. دکتر گفت اگزوما هست و پماد داد و الان خداروشکر خوب شده

اگر شیر خشک میدی بخاطر اونه

پمادبتامتازون بزن یه شبه خوب میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان فاطمه گل مامان فاطمه گل فاطمه گل ۴ ماهگی
ن ببرش دکتر بهتره
آواتار مامان آیشن مامان آیشن آیشن ۵ ماهگی
یکی بوسش کرده حتما.دختر من هم یکی بوسش کنه حساسیت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گل پسر💖 مامان گل پسر💖 گل پسر💖 ۱۲ ماهگی
اگه شیر خودتون میخوره شایدچیزی خوردین حساسیت داشته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۵ ماهگی
از بوسیدن .بخصوص اقایون .اگه نه اک بخاطر اب دهن ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دو تا گل پسر مامان دو تا گل پسر دو تا گل پسر ۶ ماهگی
سلام بچه منم زده منم اپتامیل میدم با شیر خودم ولی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۴ ماهگی
دکتر تجویز کرد کرم رو؟ گرمی خوردی این چن روز عرق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۳ ماهگی
پماد بزن بهش بتامتازون یا نرم کننده
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۶ ماهگی
پسر منم اینجوری بود برم دکتر گفت اگزما شیرخواریه پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارمیا مامان ارمیا ارمیا ۳ ماهگی
مال پسرمنم مثه کهیرخشک وقرمزشده.نمیدونم چیکارکنم.ت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نورا مامان نورا نورا ۱۰ ماهگی
عزیزم اگزما هستش دختر منم همیتطور شد البته شدیدتر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هیرمان مامان هیرمان هیرمان ۵ ماهگی
اگه آب دهنش میریزه امکان داره از اون هم باشه. آب د ... ادامه پاسخ
;