۸ پاسخ

امروز رو بدین ولی سعی کنید غذای بچه رو تازه درست کنید همیشه

اشکالی نداره ولی تازه باشه خیلی بهتره عزیزم

اگه کم کم ازش برداری و گرم کنی تا 3 روز میشه نگهداری کرد

سعی کن تازه درست کنی مجبوری تایک روزنه سه روزشماخودتون غذای سه روز مونده میخورید

سلام نه عزیزم تا ۳روز اشکال نداره تو یخچال باشه

ن داغ کنیدبهش بدید مشکلی نداره که

لطفا راهنمایی بد نکنین خانم تنبل میشه بازم تکرار میکنه چراعزیزم اشکال داره اینو که دیگه خودت مادری باید بهتر بدونی غذای مونده ک خاصیتی نداره بلند شو غذای خوش مزه ای درس کن برا نی نی جان

نه عزیزم هیچ اشکالی نداره من تادوروز نگه میدارم