۴ پاسخ

شیاف بزن براش...تب برای بدنش بدتره خطرناکه اصلا.من یوقتایی ۴ساعت یکبار میدم وقتی تب داره باید تبشو بیاری پایین

هر۴ ساعت هم میتونی بدی..
توی آب ولرم نمک بریز شور بشه دست وصورتش وشکمش بکش انشالله خوب میشه

نه اگه باید هر ۶ بدی باید سر وقت باشه . اگه زودتر باشه حالت اوردوز

سلام نه میتونی شیاف بزنی خوب میشه