۴ پاسخ

37/2 تب نیست عزیزم

عزیزم کمتر از نیم درجه تب داره و این مقدار تب واسه دندونه

این تب نیستااا ، یکم بدنشو خنک نگه دار

این دیجیتالیا خرابن ببشتر مگر اینکه مارک خیلی خوبی باشه اگر مطمئنین داغ بوده درجش اشتباهه. منم دیشب میدیدم دخترم داره میسوزه اما درجه میگفت ۳۷.۳. من قطره رو دادم اما صبح بردم دکتر گفت تب ۳۹ درجست