۳ پاسخ

من اپتامیل pdfمیدم راضیم خیلی شاید به کوچولو شما نمیسازه. پسرمن زود به دنیا اومد خیلی ریز بود دکترش گفت pdf سبکه معدش و اذیت نمیکنه وزن گیریشم عالیه.

کولیک داره عزیزم به شیر نیست باید دارو بخوره

عزیزم منم برای زردی پسرم دکتر تجویز کرد یوبس شده بود باید شیر شو عوض کنی فعلا شیرخشک و ب نسبت آبجوش کمتر بزن .

سوال های مرتبط

آواتار مامان ستایان مامان ستایان ستایان ۱۷ ماهگی
عزیزم بچه منم آپتامیل بهش نساخت، اینقدر دل درد و ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هانا🥰 مامان هانا🥰 هانا🥰 ۱۷ ماهگی
دکتر برای بچه هایی که شکمشون سفت بود گیگوز میداد ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۱۲ ماهگی
عزیزم آب جوشیده خنگ بهش خیلی بده
شکمشا با روغن زیت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۱۷ ماهگی
مدفوعش سفته به خاطر شیرخشکه عوض باید بکنی و کولیک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسر گلم مامان پسر گلم پسر گلم هفته سی‌وسوم بارداری
من شنیدم معمولا موقع دفع مدفوع اینکارو میکنن
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۱۶ ماهگی
من بچم دو ماه ۲۰ روزش بود خودشو برعکس میکرد غلط می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر علی مامان امیر علی امیر علی ۱۶ ماهگی
زور زدناشون طبیعیه خیلیا اینطورن من دوماهش شد بهتر ... ادامه پاسخ
;