سلام مامانا ناف بچتون چند روزگی افتاد؟

۱۱ پاسخ

سلام گلم همه یه جور نیستن من بچه هام ۳ روزگی و ۴ روزگی افتادن ولی بچه دیدم ۱ ماهش بوده نافش نیفتاده

۴ روزگی
بستگی به قطرش داره

نورا چون یکم زردی داشت خیلی خفیف بود
14 روزگی افتاد

من باروغن زردچرب میکردمبعدشیش روزافتاد

برای من شیشم افتاد

هفت روزگی افتاد

عزیزم حنا بریزروش زودمیفته

سلام عزیزم پسرمن ۱۵روزگی انداخت

برلی پسر من ۱۱ روزگی افتاد
می گن تا ۱۵ روز طبیعیه بیشتر از اون باید ختماا ببرنش دکتر بچه رو

۵روزش بود افتاد
چیزی نزن بهش اتگولک نکن زود میفته

ناف پسر من ۱۰ روزگی افتاد

سوال های مرتبط

مامان حسام مامان حسام روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۱ ماهگی
عزیزم ببرش دکتر بچه داره شیر میخوره باید ادرار کنه
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۱ ماهگی
واسه پسر من که ۱۵روزه هنوز نیوفتاده
آواتار مامان 👬آوش و آهیر👬 مامان 👬آوش و آهیر👬 👬آوش و آهیر👬 هفته سی‌ویکم بارداری
عزیزم ببر دکتر بهش دارو یا پماد میده
سرخود کاری ن ... ادامه پاسخ
مامان هیلدا مامان هیلدا روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۱ ماهگی
۱۲روزه افتاد عزیزم
مامان ماهور 👧 مامان ماهور 👧 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۲ ماهگی
دوهفته بعدزایمان
مامان دانیال مامان دانیال روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس روزهای ابتدایی تولد
سلام عزیزم دست نزن بزار خشک بمونه
مامان سامیار مامان سامیار روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان کوچولو مامان کوچولو کوچولو روزهای ابتدایی تولد
چیزی نباید اصلا روش بزنی
مامان مهکیا مامان مهکیا روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان آریانا مامان آریانا آریانا ۲ ماهگی
هیچی خوشحال باش که دیگه بچه راحت شد😁
مبارکش باشه🥰
آواتار مامان Mohadese مامان Mohadese Mohadese هفته سی‌وچهارم بارداری
اصولا نگهش میدارن🤪🤪🤪🤪
;