۷ پاسخ

خانومی قربونت برم پس من چه جونی دارم شوهرم پنج صب میره نانوایی یک ظهرمیادخونه میگیره میخوابه بلندمیشه سه ونیم میره ت هشت شب خودمم خانواده ام هیچ کس اینجانیس منم وی خونه برج نه خانواده مودیدم دیگه نتونستم برم پس من چی بایدبگم

منکه‌خودم به شوهرم‌میگم منو ببره بیرون
میگم به بودنت تواین شرایط احتیاج دارم
دیییگه میگم ممنونم که درکم‌میکنی
دیگه خودش درک میکنه😅

آی دختر واقعادرکت میکنم
منم شوهرم چون وسیله نداره سختشه ک منو ببره بیرون
دیگه خودم از خجالت خودم در میام برا خودم میرم بیرون کافه خرید لا ب لا برا آقایی هم یچیز میخرم خیلی هم خوشحال میشه
یوقتا ک نمیرم میگه چرا نمیری ی دور بزنی حالو هوات عوض شه الکی میگم پول ندارم سریع کارتشو میده منم سریع الفرار 😉
آی چ حالی میده اخرش زیاد براش پیامک میره میگه خسته شدی بیا خونه 😅
عزیزم همش ک نباید منتظرا مردا موند خودت واسه خودت وقت بزار بخدا خیلی تو روحیت تاثیر داره

خب اگه ادم خوبیه شاید واقعا نمیدونه .بعضی از مردا بلد نیستن واقعا باید بگی بهشون از علایقت و چیزایی ک دوس داری.بگو بهش مطمئنا همراهت میشه

عزیزم خودتو ناراحت نکن مردا همینن اونم دنبال یه لقمه نون با این خرج گرونی بهش بگو آقای میدونم تو هم کار داری منم دلم گرفته میشه بریم یه هوایی عوض کنیم واسه روحیه ام خوبه

وای عزیزم. حتما وقتشو نداره بیخودی خودتو ناراحت نکن

چرا حرفتو کامل بهش نمیزنی

آخرین مقالات