۳ پاسخ

من هنوزم با قاشق مرباخوری اندازه میگیرم
چون هر دفعه یه میزانی میخوره میخوام دستم باشه اونقدری که لازمه خورده حتماً

دیگه انداره گیری نداره تا دوست داره بده

تادوست داره بده بخوره تاسیرشه

آخرین مقالات