۵ پاسخ

سیب یا اب سیب هم خوبه برا بالا اووردنش

آخی، پدی لاکت بهش بده

خوب چرا ؟؟؟چیزی خورده ؟؟یا سرماخوردگی چیزی نداره ؟یاهم زیادی خورده ..هزار تا علت داره عزیزم

باید ببریش دکتر.
بهش سرم و داروی تهوع میده.
تو خونه نمیشه کاری کرد

داره دندون در میاره چن روزه بیحاله اشتها نداره ب زور امروز بهش برنجو اب باقالی پخته و گوشت دادم سه بار بالا اورد امشب منو شوهرم گریه اومدیم دارم سکته میکنم نکنه چیزیش شده باشه

آخرین مقالات