۴ پاسخ

دو روز میتونی فرنی رو ک شیر خشک داره تو ظرف در دار نگه داری
روی سماور با بخار بزار گرم بشه اب دیگه نباید بریزی توش

سلام دور بریز خوب نیست بدی

سلام عزیزم همیشه کم درست کن که زیاد نیاد همه چیز تازش خوبه

سلام عزیز بریز دور خوب نیست بدی