۵ پاسخ

پسر منم اینجوری بود اولاش بنظرم چون عادت ندارن و دوست دارن راحت باشن موقع ادرار .خوب میشه ولی وگ دیدی نوک التش قرمز یا تغییر رنگ داده ببرش دکتر اینجوری ک شنیدم بعضیا ک اینجور میشه التشون باید زودتر ختنه بشن

دختر شاید حتما عفونت داره که موقع ادرار گریه میکنه با رعایت جوانب احتیاط ببرش دکتر البته اگه هربار گریه میکنه

سلام فکرنکنم نه عادی نیس

نشانه کولیک یا رفلاکسه
شربت کولی کیدز یا گرایپ میکسچر بهش
منم از یکماهگی دخترم همین مشکلو داره

عزیزم خواهرزاده منم تودوماهگی اینجوری بود دردداشت موقع ادراردکترش گفت عفونت داره باید زودتر خطنه اش کنی تاخوب شه خطنه اش کردن

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وهشتم بارداری
بله عزیزم چون وقتی دل درد میگیرن شیر بخورن موقتی آ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۱ ماهگی
من بد از زایمان دردی نیست ک نگرفته باشم
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۱۱ ماهگی
احتمالا عفونت ادراری داره ،ببر دکتر حتما
آواتار مامان مخملای من مامان مخملای من مخملای من ۱۱ ماهگی
شیرخشت بهش بده خودتم بخور
آواتار مامان علي مامان علي علي ۲ ماهگی
طبيعيه اونا شيره مامانا ميدونن وقتي حموم بردينش تو ... ادامه پاسخ
;