۲ پاسخ

زرده تخم مرغ از 7ماهگی
بلدرچین از 8ماهگی
سفیده هم یکسالگی

از 8 ماهگی عزیزم

آخرین مقالات