۳ پاسخ

لعاب برنج محلی عالیه,فرنی با نشاسته البته کم هم خیلی خوبه,حریره هم خوبه اگه حساسیت نداشته باشه بچت, سرشار از اهنه

فرنی لعاب حریره پوره سوپ

سلام عزیزم فرنی و حریره بادام