۴ پاسخ

فکر کنم از طعمشه چون پسر منم کلی قیافشو درهم میکنه تا قورت بده ولی خداروشکر بالا نمیاره

شاید بخاطر تلخی استامینوفن بالا آورده چون پسرمن اینطور بود قطره پاراکید دادم دیگه بالا نیاورد

به کسی که واکسن رو واسش زده اطلاع بده

دختر منم بالا می یاورد .اشکال نداره .فقط اگر بیست دقیقه بعد از واکسن بالا اورده باید ببری که دوباره بهش قطره بدن

سوال های مرتبط

آواتار مامان آرسین مامان آرسین آرسین ۲ ماهگی
قطره رو بالای شیر خوردنش نده یکم فاصله بده . پسر م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دخمل مامان دخمل دخمل ۳ ماهگی
اگه نمک دریا داری با اب نمک پاسویه کن خیالت راحت .
آواتار مامان امیرعباس مامان امیرعباس امیرعباس ۶ ماهگی
کم کم باید بدی من اولا ده قطره یبار ده قطره یبار پ ... ادامه پاسخ
;