۱ پاسخ

عزیزم من فکر میکنم اگر داخل اتاق خودشون فعلا چند شب همینطور وسط بخوابی شما بعد بفرستیشون بالا روی تخت خودشون و شما پایین بخوابی بگید اینجوری پیشتون میخوابم و اگر ممکنه برای هرشب روی تخت خوابیدن ی جایزه کوچولو در نظر بگیری یا امتیاز جمع کنی واسشون بعد هدیه بخری و آروم آروم فاصله خودتو زیاد کنی جواب بگیری.