۱ پاسخ

سلام دختر منم می ترسید به خاطر همین بردمش حموم مدفوع رو بکنه. براش رنگ انگشتی گرفتم .گفتم هر موقع پی پی داشته باشی میریم حموم هم پی پی میکنی هم حموم رو رنگ میکنیم .بعد از هر پی پی هم فرشته مهربون پشت در خونه براش هر چی که دوس داشت مثل آدامس
شکلات یا عروسک میذاشت. پی پی رو هم یک جا نمیکرد در هر قسمت از حموم مقداری میکرد.ولی خوشبختانه بهتر شد