کیا بچشون پسر کیا دختر؟راسته میگن امسال آمار بچه پسر بالاست؟؟

پاسخ دادن
۱۸ پاسخ

من پسر دوتا ازدوستامم پسر باردارن امسال خیلیا پسر دارن

واااااای آرره شماهم شنیدین من بچم پسره همسایمونم پسر داره عروس عموی شوهرمم پسر داره یکی دیگ ازاقوامم پسرداره خاهرشوهرمم پسر داره😍😍خیلی اصن باحاله

پسر ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋میگن سال سال پسر هست ولی نامه حد درسته نمیدونم

دوروبریای من بیشتر دختر وخودمم دختر

منم پسرم اما سونوگرافي كه رفتم بودم براي اونومالي نفر ١٨ ام بودم ١٨ نفري كه رفتن جلوم همههههه دختر بودن اومدن بيرون كه عمم همرام بود گفت اين دخترا شوهر نميخان؟😂😂به شوخي بد رفتم تو گفت پسره بچم اومدم گفتم بيا اينم شوهر😂

من دختردارم دور وربامم دختر

نی نی منم پسره دخترخالم ودوستمم پسردار شدن امسال

منم پسرم توراه و دو روری هام هم پسره

واسه من پسره تو آشناها هم که میشناسم هم دختر ه هم پسره نمیدونم آمار چیه

من پسر امارم نمیدونم والا🙈

من دوقلوپسردارم اره خیلیاامسال پسردارن

منم پسرم ،زن داداشمم دوقلوپسر داره🤗

دختر ✋

من آمار گرفتم اونایی ک تابستون باردار شدن دختر بود بچشون و اونایی ک زمستون باردار شدن اکثرااااا پسر، بچه خودمم پسره

برامن دخمله 😍😍😍😍

منم پسر دارم

منم پسر باردارم

منم پسر باردارم 🥰🥰🥰