خانوما..جنسیت بچه به چه چیزا بستگی داره

پاسخ دادن
۸ پاسخ

به روز تخمک گذاری
تغذیه
و اینکه زن ارضا بشه یا نه

به ژنتیک پدر

بیشتر ب روز تخمکگذاری

تغذيه، روز تخمكگذاري، اسيدي يا قليايي بودن واژن، ارضاي شدن يا نشدن، طبع مرد، ولي ١٠٠٪؜نيست چون همه شرايط بايد با هم باشه، با رعايت اينا هيچ وقت نمي توني ١٠٠٪؜بگي بچه چي ميشه

بخدابه هیچی .میگن به روزتخمک کذاری .

همه این چیزایی که گفتن فقط درصد کمی از تعیین جنسیته.هستن کسایی که همرو رعایت کردن اما نتیجه نگرفتن

فقط و فقط به روز تخمک گذاری

ب ژن پدر بستگی داره
البته الان علم پیشرفت کرده میشه تغییر جنسیت داد تحت نظر دکتر