۳ پاسخ

سلام .شربت یا قرص آهن میخوره

مدفوع سیاه نشانه خون در مدفوع هست لطفا به پزشک مراجعه کنید البته دقت کنید که خون دماغ نشده باشه چون با صورت دادن خون مدفوع سیاه میشه

چن روز کاکائو بهش نده ببین چطور میشه