۲ پاسخ

۳وعده اصلی و میان وعده و ۴بار ۱۲۰تا شیرمیدم

معمولا حریر بادوم یا بیسکویت اگه بخوره نون کره