۴ پاسخ

پسر منم بخاطر کمبود وزنش دکتر بهش شیر خشک داد اما هرکار میکنم بیشتر دوتا قاشق نمیخوره

باغذا کمکی وزنش خوب نمیش؟

با توچه ب سنش میتونین با فنجون بهش بدین

مگ وزنش چقدر؟
کمبود وزنش با غذا درست نمیشه؟