۳ پاسخ

آب سیب بده تب میبره، خدایی نکرده تب کرد بااب ولرم شوید خشک پاشویش کن، آب زیاد بهش بده

من اگه همون لحظه بالا بیاره یه مقدار دوباره بهش میدم. زیاد نه ولی
معمولا بچه ها استا رو برمیگردونه. بروفن کودکان با طعم پرتقال خیلی بهتر از استا است

تبش که خوبه ؟نه فک کنم بایدزمان بعدی داروهاش برسه چه علاعمی داشت پسرت بردی دکتر