۵ پاسخ

منم بچم سرفه میکنه زنگ زدم به دکترمون سیتریزین گفت بخرین یکو نیم سی سی صبح وشب

اوضاع كرونا چيه عزيز
زنگ بزن مطب وقت بگير با يه زير انداز پاشو بچه رو ببر

سرفه خشك يا خلتى؟ ي موفع عفونت نباشه

سرما خوردگی کودکان

اصلا خود درمانی درست نیست خانومی