۳ پاسخ

سلام بله نباید صبر کنید حتما برید زایشگاه.... خیالتون اینجور راحتتره

به دکترت حتمازنگ بزن بگو

سلام عزيزم منم اين طوري بودم بعد از دو روز قطع شد

سوال های مرتبط

آواتار مامان جوجی کوچولو مامان جوجی کوچولو جوجی کوچولو ۳ ماهگی
خون طبیعی نیس بالاخره باید بری بیمارستان چک کنن
آواتار مامان کیارش مامان کیارش کیارش ۵ ماهگی
پاشوبرودیگه عزیزم چنددقیقه یبارمیگیره دردات
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۱ ماهگی
عزیزم شاید درد زایمان بچه معلوم نمیکنه بچه اول من ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 👑مبینا👑 مامان 👑مبینا👑 👑مبینا👑 ۱ سالگی
من پیاده روی رو بیشتر شنیدم تاثیر داشته
;