۹ پاسخ

والا دختر من تازه دیروز دمر شد چهار ماه و نیم داره بچه ها با هم فرق دارن بچه دوستم سه ماهگی دمر شد ولی یکیشون الان پنج ماهشه دمر نمیشع

تصویر

بچها فرق میکنن یعضیها از سه ماه یعضی از ۶ماه دمر میشن

دختر من ۴ ماهگف دمر شد
۵ ماه و نیمگی غلت کامل میزد

اگه تپلی باشن که توی ۵،۶ماهگی دمر میشن
اگه سبکتر باشن ۴ماهگی دمر میشن

پسر من سه ماه و ۸ روزش بود اولین بار غلت خورد که خودش یهو تعجب کرد😂الان دیگه چن تا غلت میخوره و میره و رو سینش میچرخه

بچه ی من دو.ماهگی دمر شد ..ولی بچه ها با هم فرق دارن خودتو نگران نکن

بچه من سه ماهش بود

پسر من ۳ونیم ماهگی خودت یکم کمکش کن باهاش کار کن

بچه ای منم نزدیگ پنج ماه نیم هنوز خودش دمر نمیشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان نفس رادمنش مامان نفس رادمنش نفس رادمنش ۶ ماهگی
نی نی منم نتونسته. هنوز گردنشم سفت نشده
مامان پسر مهربان مامان پسر مهربان ۶ ماهگی
آواتار مامان مهیار مامان مهیار مهیار ۷ ماهگی
پسر من پنج ماه و نیمس دو هفتس ک دمر میشه
آواتار مامان پسرم مامان پسرم پسرم ۶ ماهگی
سیستم بدنی بچه ها با هم فرق میکنه گاهی بچه ها دمر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدماهان مامان محمدماهان محمدماهان ۱۰ ماهگی
بستگی به بچه داره یکی سینه خیز میره بعد چهاردست و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان baloot مامان baloot baloot ۷ ماهگی
سلام عزیزم اصلا اصلا غصه نخور دختر من بعد واکسن شی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهرخ جون مامان ماهرخ جون ماهرخ جون ۶ ماهگی
عزیزم هنوز تا ۶ماه جا داره نگران نباش
بعدم بچها ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد متین مامان محمد متین محمد متین ۸ ماهگی
هیچ مشکلی نیست
آواتار مامان آرسام جان مامان آرسام جان آرسام جان ۸ ماهگی
(👇👇👇👇👇👇👇👇👇
آواتار مامان پرنسا مامان پرنسا پرنسا ۵ ماهگی
عزیزم هیچوقت بچه ات رو با بچه های دیگه مقایسه نکن ... ادامه پاسخ