۳ پاسخ

درست کن تا یک ساعت در بیرون خراب نمیشه .
منم اونطوری میدم . گاهی کم میاد گاهی زیاد .

سلام عزیزم من آخرشبا 1/5پیمانه با 60 سی سی آب میدم اضاف نمیاد چون حجم معدشون بیشتراز این قبول نمیکنه

خوب باید یه ساعت های خاصی بهش شیر خشک بدید

سوال های مرتبط

آواتار مامان اسرا بانو مامان اسرا بانو اسرا بانو ۲ ماهگی
من که میدم
مخصوصا روزایی که حموم ببرم
آواتار مامان کمندخانم مامان کمندخانم کمندخانم ۶ ماهگی
ن توروخداعزیزم استامینوفن نارسایی کبدمیاره خدایی ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۳ ماهگی
چرایعنی چی بیدارکن مگه توبیمارستان یابهداشت بهت نگ ... ادامه پاسخ