۶ پاسخ

دست بهش نزنید اصلا بدای دختر منم اینجوری بود بهداشت گفت روی بدنش واکسن جواب داده تا چهار ماهگی همینطوری هست بعد خوب میشه میبریش حموم هم مراقب باش کنده نشه خودش حوب میشه

اره گلم طبیعیه بهش دست نزن هیچ پمادی هم نزن روش خودش خوب میشه

اره عزیزم بهش دست نزن خودش خوب میشه

اصلا دست کاری نکن، خودش خوب میشه

آره عزیزم منم بچم جای واکسنش اینطور میشه پوستش میوفته باز اینطور میشه اما پوسته شدنش واسه بچه من کمتره

اره عزیزم چند بار اینطوری میشه تا کامل خشک بشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان آدرین مامان آدرین آدرین ۴ ماهگی
منم امروز واکسن زدم برای پسرم خیلی بده کلا رو پامه
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۶ ماهگی
منم از بهداشت پرسیدم گفت اصلا جای واکسنو دسکاری نک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱ ماهگی
هیچ کاری عزیزم.... چند ماه زمان میبره و ممکنه چند ... ادامه پاسخ
;