۵ پاسخ

سه ماه اول ماهی ۱کیلو نیم
سه ماه دوم ماهس ۶۵۰گرم
سه ماه سوم ماهیی۴۵۰گرم
باید اضافه کنن

نه عزیزم نگران نباش اشکال نداره تو این ماها دکتر میگه اکثر بچه ها وزن کم میکنن،به خاطر کرسی بستن لثه هاشونه،عادیه

اره کمه عزیز امروز من پسرم بهداشت وزن کرد ماهی ۷۰۰گرم اضافه کرده بود گفت خوبه

دکتر دختر من گفته بودم هرماه ۵۰۰گرم تا۱ کیلو

وزن گيري نرمال ماهي 500گرمه باتوجه ب وزن تولدش حساب کن

سوال های مرتبط

مامان ماه کوچولو مامان ماه کوچولو ۶ ماهگی
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۶ ماهگی
فکر کنم برای بچه های بالای ۴ماه هفته ی ۱۵۰ تا۲۰۰ گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ابوالفضل ۷ ماهگی
بردی بهداشت اگه گفتن کمه ببرش دکتر پیگیری کن اگه گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیانا مامان کیانا کیانا ۱۱ ماهگی
دخترمن ۲۰۰ گرم اضافه کرد نگران نباش
آواتار مامان یسنا مامان یسنا یسنا ۹ ماهگی
ب نظرمنم كمه.دخترمن هفت ماه یک روزه هردوهفته ۲۰۰گر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دنیای من پسرم مامان دنیای من پسرم دنیای من پسرم ۱۲ ماهگی
سلام نرمال هفته ای 250گرم
آواتار مامان بشرا مامان بشرا بشرا ۱۰ ماهگی
سلام عزیزم وزن هر ماه با توجه به وزن زمان تولد مقا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۴ ماهگی
اره خیلی تاثیر داره هرمون رشد بیشتر وقت خاب مخصوصا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عسل و نبات مامان عسل و نبات عسل و نبات ۱۲ ماهگی
بچه من که اشتهاش صفر شده.رفلاکسم داره هیچی اضافه ن ... ادامه پاسخ
;