۳ پاسخ

پسرم دو ساعت یبار ده دقیقه میخوره گاهی کمتر رفلاکسم داره همیشه هم بالا میاره و غرغر میکنه خسته کننده س واقعا😂

دخترم ریفلاکس داره فردا ۴۰ روزشه دو ساعت یه بار ۶۰ تا میدم عارقشم میگیرم سرشم میزارم رودرجه ۴۰ شیب

دختر من هر وقت بخواد بخوابه شیر میخواد هروقت بیدار شد شیر میخواد اونطوری میخوره

سوال های مرتبط

آواتار مامان ستیا مامان ستیا ستیا ۶ ماهگی
آره صدا میده مشکلی نیستش ب خاطر حرکات رودشه
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا ۱۳ ماهگی
تیری در قلب پدر ها
خخخخخ
از من ک ۵دفعه کمتر نبود ... ادامه پاسخ
آواتار مامان روژان مامان روژان روژان ۹ ماهگی
سلام نه هر وقت خودش گشنه اش بشه گریه میکنه و دهنشو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۴ ماهگی
من چه چهارتا مارک استفاده کردم ولی راضی نبودم ببم ... ادامه پاسخ
;