۱۷ پاسخ

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

اگ ازایناس با میله بارفیکس باید نصب شه

تصویر

خب خودش قلاب و طناب داره،راهنمای نصب هم دار

اکه برا ۴چوب در باید میله بارفیکس بگیری

رو در که با میله بارفیکس .

نمیدونم کدوم تابها رو میگی ولی من میله بارفیکس گرفتم وصل کردم به چهارچوب در بعد بهش تاب رو وصل کردم

به میله بارفیکس باید نصب شه

یاخدا چنتا عکس اومده😐

سوال های مرتبط

آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۱۴ ماهگی
اهنگ بزار برقص .اسباب بازی بازی.نمیکنن ولی.سعی.کن ... ادامه پاسخ
مامان لیانا مامان لیانا ۱۴ ماهگی
آواتار مامان جانا مامان جانا جانا ۱۶ ماهگی
وای چه لم داده😂😂
مامان رادمهر جوووون مامان رادمهر جوووون ۱۴ ماهگی
آواتار مامان رادمهر جوووون مامان رادمهر جوووون رادمهر جوووون ۱۴ ماهگی
این میشه همگی جواب بدین
;