مامانا کریر ازچند ماهگی قابل استفادس-؟

۵ پاسخ

من سر پسر اولم از همون بیمارستان استفاده کردم تا یکسالگی. بیس داشت و صندلی ماشین هم میشد. و از بدو تولد تا ۶سالگیش هیچ وقت بچه موقع حرکت ماشین حتی یک لحظه هم رو پا یا بغل من نبود. کریر و صندلی ماشین عالیه

از موقع دنیا اومده‌
من استفاده کردم

به خاطر قوسی که نشیمن گاه کریر داره از چهار ماه به بعد باید استفاده بشه بعضیا اون قوس رو پر میکنن و از همون ابتدا بچه رو میذارن توش به نظرم از امنیتش کم میشه قبل از چهار ماه از کری کات استفاده کنید بهتره هم امن تر

شاید باورتون نشه من یک هفته ام استفاده نکردم پیشمونم چرا خریدم

از یک روزگی
کریر استاندارد رو میشه بدو تولد استفاده کرد
مخصوصا توی ماشین که خوابیدن بچه توی کریر از بغل کردن امن تره

سوال های مرتبط

آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۲ ماهگی
عزیزم بیرون از یخچال توی دمای محیط تا ۴ ساعت
توی ی ... ادامه پاسخ