۷ پاسخ

سلام عزیزم سه روز شیر خشک نان1بهش بده زردیش کامل برطرف میشه من تموم راه ها رو امتحان کردم هیچ کدوم به جز شیرخشک تاثیر نداشت..

خودت میتونی عزیزم .من خودم خریدم .خودت ترنجبین و شیر خشت زیاد بخور

آره عزیزم خودت بخربده مشکلی نداره فقط دکترداروخانه بگی برات میگی چندساعت بهش بدی

نه لازم نیست حتما دکتر بنویسه اگه زردی داره هردوتون بخورین

نه عزیزم سرخود نده ببر دکتر بهش بده بعدم عزیزم تا۴۰روزگی ممکن بچه زردی ثانوی بگیره نگران نباش سعی کن بهش بیشتر شیر بدی ادرار کنه زردی دفع بشه

زیر نظر دکتر خیلی بهتر تا سرخود. شیر خودتم بهش بده تا تو. مدفوش دفن بشه. و عرق کاسنی بزن ب بدنش

زیر نظر دکتر عزیزم

سوال های مرتبط

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱ ماهگی
چند روزشه هسته پسرت
آواتار مامان آقا رادین مامان آقا رادین آقا رادین روزهای ابتدایی تولد
وزنش هر چقدر هست ۲برابرش رو هر ۸ساعت بده بیشتر ندی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیهان مامان کیهان کیهان ۳ ماهگی
بیلی ناستر دیگه نده. اون توش همین شیرخشت ترنجبین د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۱ ماهگی
عالیه بیلی ناستر شیرخشتم بخر بهش بده حتما
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۱ ماهگی
تا میتونی مرتب دو ساعت دوساعت زیر دستگاه نگهش دار، ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Ahoo jan مامان Ahoo jan Ahoo jan روزهای ابتدایی تولد
نه،منم دارم میدم ولی زیاد تاثیر نداره،الان دو هفته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رایان😌 مامان رایان😌 رایان😌 ۳ ماهگی
نه خودت بخور نه به بچت بده.
با پزشکش مشورت کن و د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بنیامین مامان بنیامین بنیامین روزهای ابتدایی تولد
حتما هر دوساعت بیدارش کن بهش شیر بده،خودت مایعات ز ... ادامه پاسخ
مامان لنا مامان لنا روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱ ماهگی
ترنجبین بهش بده
مامان اینازوداداشی مامان اینازوداداشی روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان فسقلی مامان فسقلی فسقلی روزهای ابتدایی تولد
خوب ببر پیش متخصص
آواتار مامان گل پسر مامان گل پسر گل پسر هفته سی‌وپنجم بارداری
شاید باید بیشتر تو دستگاه میزاشتی.خودتم شیر خشت و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهتا مامان مهتا مهتا ۲ ماهگی
روش نوشته که چه طوری مصرف کنیم
;