سلام مامانا هندوانه محلی نفخ داره بخورم

۲ پاسخ

سلام گلم آره هندوانه نفخ داره سردی هم هست رو شیرت تاثیر بد میزاره نخور..

بله عزیزم کلان هندوانه نفاخه

سوال های مرتبط

آواتار مامان دش دش جان مامان دش دش جان دش دش جان ۱۰ ماهگی
نخوری بهتره, هندوانه نفاخ هست اگ بچه ات کولیک داره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهیار مامان مهیار مهیار ۴ ماهگی
بخور ولی هسته هاشو بجو حتما تانفخشو رفع کنه..هرچی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان باران مامان باران باران ۷ ماهگی
زیره خیلی خوبه نفخ شکنه عالی