۵ پاسخ

اگر استفراغش حالت جهشی داره یعنی پرت میشه بیرون ببر دکتر ولی اگر معمولیه مشکلی نیست یا رفلاکسه یا اضافه ی شیرشه که میاد بیرون

شاید سرما خورده هفته پیش پسر من اینطور شد شیر میخورد تا آروغ میزد بالا میاورد

احتمالا رفلاکسه باید ببری دکتر دارو بده

احتمالا رفلاکس داره. ببر دکتر ببینه.
همه بزا بغلت بهش شیر بده خوابونده ندش

عزیزم احتمالا رفلاکس داره پسر منم داره شیر کم کم بهش بده آروغش هم بگیر

سوال های مرتبط

آواتار مامان نیها97آیهان99 مامان نیها97آیهان99 نیها97آیهان99 ۱ ماهگی
اگه هضم ش)(پنیری)⁩ و در مقار کم بالا بیاره دلیلش ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بهار💕😘 مامان بهار💕😘 بهار💕😘 ۸ ماهگی
دقیقا دختر منم همین شد دکتر گفت رفلاکسه
گفت فعلا د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان zoha.mersa yzd مامان zoha.mersa yzd zoha.mersa yzd ۲ ماهگی
نه احتمالا رفلاکس داره یا کولیک که بهش فشار میاره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پناه مامان پناه پناه ۱ ماهگی
سردی کرده یه خورده نبات داغ بده من به دخترم میدم
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۵ ماهگی
اضافه خورده بالا اورده عزیزم نگران نباش.اما اگه هر ... ادامه پاسخ
;