۶ پاسخ

فاصله بین هر شیردهی هم بدید مشکلی نیست

پشت سرهرغذایی که میخوری خودت حتماعرق نعنابخور تاکولیکش بیشترنشه
نوشابه ودلستر وحبوبات وشیرولپه شدیدش میکنه

سلام مشکلی نداره پسرمنم کولیک داشت فقط قطره ی کولیکز واسش جواب داد وتوپتوتابش میدادیم بخوابه هرشب
تاکولیکش رفع شد

سلام عزیزم اتفاقاسعی کن قبل شیردادن بدی بهش چون اثرش بیشتروزودترخوب میشه

سلام سعی کن نزدیک غذابدی بهش

نه عزیزم بده مشکلی نداره

سوال های مرتبط

آواتار مامان امیر ارسلان مامان امیر ارسلان امیر ارسلان ۵ ماهگی
نیم ساعت قبل اینکه واکسن بزنین دو برابر و زنش قطره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Ali مامان Ali Ali ۶ ماهگی
چرا اینقدر زود؟نیم ساعت قبل و بعدش شیر ندید
آواتار مامان علیرضا مامان علیرضا علیرضا ۵ ماهگی
سلام منم برا بچه ام استفاده کردم تاثیر نداشت. کولی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اسرا مامان اسرا اسرا ۸ ماهگی
دکتربه دخترم داده ولی نگف قبل یابعد
آواتار مامان فاطمه نورا مامان فاطمه نورا فاطمه نورا ۹ ماهگی
عزیزم ببر دکتر دارو بده ، اگه سرماخوردگی داشته باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مسیح مامان مسیح مسیح ۱ ماهگی
واسه پسر منم دلمه بسته بود ولی سفید رنگ بود نه زرد ... ادامه پاسخ