۴ پاسخ

والا آدم میمونه منم دکترم گفت باید ۴ تا ۵ تا حرکت کنه نکرد دو روزم درد داشتم تحمل کردم بعد هی تو شکمم سفت میشد فرداشم تکون نخورد رفتم‌بیمارستان ان اس تی گرفتن ازم تا ۱۱شبم بیمارستان بودم آخرم قرص بم دادن گفتن اگه ابریزش داشتی یا درد بیا حتما
قرص برا من تپش شدید و تنگی میاره
سعی کن چیزای که قبلا میخوردی تکون میخورده بخوری رو‌ دست چپت بخواب باهاش حرف بزن

الان توهفته تو باید هرساعت ۴تا تکون داشته باشه درغیر اینصورت بایدبری بیمارستان

جاش تنگ شده دیگه مث قبل نمیتونه شیطونی کنه مهم اینکه ک حرکت داره حتی اگ سکسکه باشه

عزیزم بعد از ۲۸هفته فقژ همینکه تکون بخوره کافیه
جاش تنگ میشه شاید تکوناش فرق بکنه با هفته های پایینتر که بودی

;