از چند ماهگی دیگه بچه ها راحت میخوابن شب ها

۳ پاسخ

هروقت خودت عادتش بدی

هر بچه ای فرق میکنه من ازاول دخترم شبا میخوابید.دیرکه میخوابید ساعت دوبود.الان چندشبه دوازده میخوابه تانزدیک ظهر.مابینش سه چهار بار واسه شیر پا میشه.

قطره مولتی بهش بده بجای آد شبا نیم ساعت قبل اینکه بخوابید بده بهش .برات تخت میخوابه تا صبح

سوال های مرتبط

آواتار مامان 😍آلا😍 مامان 😍آلا😍 😍آلا😍 ۵ ماهگی
کو خواب کو استراحت
آواتار مامان احسان مامان احسان احسان ۵ ماهگی
پسر من چهار ماهگی
آواتار مامان ویانا مامان ویانا ویانا ۱۲ ماهگی
اینجا برا سوال پرسیدنه عزیزم راحت باش
از بعد ۴ ماه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرشته کوچولو مامان فرشته کوچولو فرشته کوچولو ۶ ماهگی
دختر من از پنج ماهگی میشینه
مامان آرتین جون مامان آرتین جون ۲ ماهگی
آواتار مامان لیانا مامان لیانا لیانا ۴ ماهگی
دختر من تا دوماهگی راحت میخوابید الان شبا هر یک سا ... ادامه پاسخ
مامان آنیتا مامان آنیتا ۲ ماهگی
آواتار مامان یاشین مامان یاشین یاشین ۵ ماهگی
سلام عزیزم بستگی داره بچه ها متفاوتن پسر من تقریبا ... ادامه پاسخ
مامان هومن مامان هومن ۳ ماهگی
آواتار مامان إلناخانوم😍 مامان إلناخانوم😍 إلناخانوم😍 ۴ ماهگی
طبیعیش از۵ماهگی ب بعده اما استثناهم هست از۴ماهگی د ... ادامه پاسخ
مامان آراد مامان آراد ۳ ماهگی
آواتار مامان celine مامان celine celine ۵ ماهگی
از شیش به بعد شروع میشه معمولا
اما بچه ها باهم فر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهدیار مامان مهدیار مهدیار ۳ ماهگی
سلام خانومی
دلپیچه داره؟
گرمیچر بهش بدی ۲, ۳ بار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۴ ماهگی
بستگی به بچه داره الان بچه من فردا میشه 3 ماهه دیگ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرشته کوچولو مامان فرشته کوچولو فرشته کوچولو ۶ ماهگی
دختز من خیلی خوابالو به طور میانگین بعد هر دوساعت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بردیا پفک نمکی مامان بردیا پفک نمکی بردیا پفک نمکی ۲ ماهگی
پسر من هفته اول تموم شد با بو دنبالم میگشت الان دو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارمان مامان ارمان ارمان ۷ ماهگی
سلام دکتر پسر من‌گفت بهش بده روزی ۳۰ سی سی هوا گر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرارسلان مامان امیرارسلان امیرارسلان ۳ ماهگی
از ۴انگار شروع میشه