۹ پاسخ

دكتر به من گفتن تا سه روز نبر

۲روز نهایت ۳روز بزار آب به بدنش نخوره بعد انشالله ببرش عافیتش باشه

مرکز بهداشت به من گفتن دو روز. ولی من تا 4 روز صبر کردم بعد بردمش

سلام عزیزم ۳ روز بعد

سلام من تا ۳روز نبردم حمام

سلام هروقت بچه سرحال بود وتب نداشت میتونی ببری. پسرمو سه روز بعد واکسن زدن میبرم حموم

سلام.بهتره حداقل تا دو روز نبرین

بعد ۳ روز اما به نظرم عجله نکن بعد ۴روز ببر

من فرداش بردم اصلا ممنوعیت نداره اگه داشت همون بهداشت بهت میگفت به من که چیزی نگفتن من ۴ روزه واکسنش و زدم حمامم بردم

سوال های مرتبط

آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۳ ماهگی
اینا خواب نیست چرت میزنه
آواتار مامان ملیسا مامان ملیسا ملیسا ۶ ماهگی
سلام من خودم لباس هام رو درنمیارم دخترم اب رو حاضر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد سبحان مامان محمد سبحان محمد سبحان ۴ ماهگی
من هفته ای دو سع بار چون بچه س میترسم یخ کنه لباس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان zoha.mersa yzd مامان zoha.mersa yzd zoha.mersa yzd ۲ ماهگی
هفته ای ۲ بار عزیزم
آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۲ ماهگی
من هر سه چهار روز
آواتار مامان برسام مامان برسام برسام ۵ ماهگی
تو گوشش و دورشو چرپ کن،دهنشم جوری نگیر که آب بره ت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هامین مامان هامین هامین ۴ ماهگی
هوم کر 👌👌👌👌👌
;