۷ پاسخ

سلام.من عیر از سه روزگی نبردم.نمیدونستم باید بازم ببریم.چیکار میکنن؟اشکالی داره نبردم

سلام من پونزده روزگی هم بردم

۱۵ روزگی و ۱ ماهگی . بقیشو‌خودشون‌اونجا‌مبگن‌کی ببریش

تو اوضاع و شرایط الان بذاری همون یک ماهگی ببری بهتره
فقط حتما قطره آد از بهداشت بگیری ب بچه ت بدی
من ک خودم از تست تیروئید ک بهداشت بردمش تا واکسن دوماهگی نبردم بخاطر کرونا وشرایط آب و هوایی ترسیدم

برای واکسن دوماهگی ،باید ۶۰ روزگی ببریمش یا هر روزی تو دوماهگی میشه

واکسن به واکسن ببر

ی ماه گی. ماه ب ماه

سوال های مرتبط

مامان محمد مامان محمد روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان aren dst مامان aren dst aren dst هفته سی‌وچهارم بارداری
اول روز 3 تا 5
دوم روز 14 تا 15
سوم روز30 تا 45
چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین روزهای ابتدایی تولد
الان که نمیتونی برگردی عقب
نمومش ندادی چه اشکال دا ... ادامه پاسخ
مامان محمد سالار مامان محمد سالار روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان روشاسادات مامان روشاسادات روشاسادات هفته سی‌ونهم بارداری
روز سوم برا کهوازملیش از کف پا میگیدن
آواتار مامان آقا مهر سام مامان آقا مهر سام آقا مهر سام ۱ ماهگی
800 گرم تا یک کیلو باید اضافه کنن در ماه هر 30 روز ... ادامه پاسخ
;