۴ پاسخ

رفلاکسه‌ پنهانه‌ گلم‌ دختر‌ منم‌ بالانمیاورد‌ ولی‌ همش‌ انگار‌ یه‌ چیزی‌ رو‌ میجوید‌ ببرش‌ دکتر

بله پسر منم همینطوزه
فک میکنم رفلاکسه
ختب باید اروغشو بگیری و بعد شیر خوزدن عمود نگهش دارین کمک میکنه اینا

عزیزم طبیعیه.خوبه ک بالا نمیاره.عاروق ک میزنن ناخود اگاه شیر یمقدار میاد تو گلو برمیگرده

آره همینطورن بایدتوهربارشیرحوردن آروغشوبگیری

سوال های مرتبط

آواتار مامان علی اکبر مامان علی اکبر علی اکبر ۵ ماهگی
سلام موقع خواب حالت سی درجه بخوابونیدش ،تو نت بزنی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کمندخانم مامان کمندخانم کمندخانم ۸ ماهگی
اگ فقط گاهی وقتاشیرزیادخورده وچون زیادخورده مثل ما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیررضا😘😘 مامان امیررضا😘😘 امیررضا😘😘 ۵ ماهگی
سلام اره طبیعیه پسرمنم اینطوره
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۹ ماهگی
پسر منم همینجوریه 2 ساعت تکونش میدم میخوابه یه ربع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدرضا مامان محمدرضا محمدرضا ۸ ماهگی
یه چیز شیرین خوردی؟
آواتار مامان مانی مامان مانی مانی ۱۲ ماهگی
عزیزم بخاطر فشار شیری که تو دهنش یهو میاد هم خودش ... ادامه پاسخ
;