۷ پاسخ

مگه فرق میکنه...هروقت یادم بیاد میدم

منم هر ردز میدم هر وقت یادم بیافته😅

فرق نداره زمانش گلم.

چه بعد چه قبل میزارم زه ۵ دقیقا ای بگذره .معمولا ۵ دیقا بعد شیر گیدم . و بیشتر قبل از ظهر

فرقی نداره کی باشه، من صبح ها میدم.
یه ربع تا بیست دقیقه بعد شیر خوردنش.

معمولا صبح ها بهتر بدین فرقی هم نداره قبل یا بعد شیر دادن باشه

من وقتی بیدار میشه از خاب میدونم گشنشه میدم
بهداشته گفته قبل شیرخوردنش بده ک‌گشنشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان آدرینا مامان آدرینا آدرینا ۷ ماهگی
سلام عزیزم ساعت ده تا یازده
فکر نکنم رو اشتها تاثی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یاسین❤ مامان یاسین❤ یاسین❤ ۸ ماهگی
ن خواب آور نیست د طول روز هر وقت دادی بده
آواتار مامان دلنیاجونم مامان دلنیاجونم دلنیاجونم ۶ ماهگی
بعد از شیر است گلم یک ربع بعد از شیر و اینکه چون ش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد امین مامان محمد امین محمد امین ۵ ماهگی
کم کم بهش بده میتونی درطول روز بهش بدی
آواتار مامان فاطمه مهنا مامان فاطمه مهنا فاطمه مهنا ۸ ماهگی
عزیزم چون غذا ها دیگه غذا نیستن و میوه ها هم که ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اِرمیا مامان اِرمیا اِرمیا ۱۱ ماهگی
پسرمن توگلوش نگهش میداشت قورتش نمیداد .دکتر اطفال ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدطاها مامان محمدطاها محمدطاها ۱۶ ماهگی
مولتی ویتامین میدم .هم ویتامینای دیگه داخلشه آد هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۱ سالگی
این قطر عالیه اد خارجی اگ دوس داشتی بهش بده والامن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۱۲ ماهگی
قطره اد از چهار روزگی باید داد، واکسنم که تو هر بچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پاییز مامان پاییز پاییز ۱۷ ماهگی
بهداشت نوشته ۲۵قطره.دکتر گفته یه سی سی.یه قطره چکا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۵ ماهگی
پسرمنم همینطور بود ،وقتی ک ارومه بهش بده و کم کم
مامان آراد جیییییگر مامان آراد جیییییگر ۱ سالگی
آواتار مامان مهرسام مامان مهرسام مهرسام ۱ سالگی
بله هر روز باید داد واسه هوش بچه و رشدش عالیه
آواتار مامان رادین ماه مامان رادین ماه رادین ماه ۳ ماهگی
من روزی ۲۰ قطره میدم چون وقتی آد میدی بچه بیشتر گر ... ادامه پاسخ
;