۶ پاسخ

شاید معدش رفلکسه ،البته دختر کوچیکه منم همینطوری بود بعد از مدتی خوب میشه وقتی سوال کردم گفتن زیادی شیر و بالا میاره

سلام شکمشو با حوله گرم کن شاید چاییده

رو معدش رو روغن سیاهدونه بزن معدش سرده

عزیزم حجم شیری که بهش میدی رو کمتر کن، درعوض فاصله شیرخوردن رو هم نزدیکتر کن. خوابیده هم بهش شیر نده تا شیر سر دلش نمونه. یذه که خورد وسطش آروغشو بگیر بعد باز به شیرخوردنش ادامه بده

شاید رفلاکس داره که شیر بالامیاره

شیرت سنگین بیشتر تا میتونید مایعات بخورید.

سوال های مرتبط

آواتار مامان باراد مامان باراد باراد ۱۲ ماهگی
رفلاکس داره
حتما ببر دکتر چون رفلاکس درمان نشه باع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان kian مامان kian kian ۹ ماهگی
عزیزم به خاطر رفلاکسشه قطره پدی لایکت بده بهش بهتر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۸ ماهگی
بله پسر من همیشه نه بعضی وقتا،رفلاکس عزیزم
;