۲ پاسخ

عزیزم شش ماه پر بشه

اول ۴

سوال های مرتبط

آواتار مامان معراج مامان معراج معراج ۶ ماهگی
من ۵ماهوبیست روزبودش از فرنی شروع کردم.
آواتار مامان صبا مامان صبا صبا ۸ ماهگی
من از۵ماهگی وبافرنی شروع کردم
آواتار مامان مهدی مامان مهدی مهدی ۱۱ ماهگی
شش ماهگی باید شروع کنید ده روز اول فقط فرنی روز او ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Ava مامان Ava Ava ۹ ماهگی
بلع عزیزم دکتر دخترم از چهار ماهگی شروع کرد هفته ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان t... h مامان t... h t... h ۱۱ ماهگی
من پسرم وزنش نرماله؛ بردم پیش فوق تخصص گوارش و تغذ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Helma💞 مامان Helma💞 Helma💞 ۱۲ ماهگی
بهداشت ک بردم برا واکسن گفت اگر شیرخشک میدی میتونی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۹ ماهگی
پنج ماهگی فرنی وحریره بادام میدم بهش
آواتار مامان سوگل مامان سوگل سوگل ۱۳ ماهگی
سلام من چهار ماه ۱۵روز بهش دو روز دادم بعد دکتر گف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عماد مامان عماد عماد ۵ ماهگی
نظر دکتر من پایان ۶ ماهگی اگه وزن بچه خوب باشه
آواتار مامان مهبد مامان مهبد مهبد ۷ ماهگی
بستگی به بچه داره-اما من از۵ماه ونیم شروع کردم
آواتار مامان نازنین زهرا مامان نازنین زهرا نازنین زهرا ۶ ماهگی
من دو سه روز مونده بود ۵ ماهش پر بشه شروع کردم.
ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان celine🍭🍓 مامان celine🍭🍓 celine🍭🍓 ۱۰ ماهگی
وارد۶شد از فرنی حریره و پوره فردا میخوام سوپو شروع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم ۱۰ ماهگی
من ازپنج ماهگی شروع کردم.فرنی وحریره
آواتار مامان داریَن مامان داریَن داریَن ۹ ماهگی
من از پنج ماهگی شروع کردم‌. سه روز سرلاک دادم. روز ... ادامه پاسخ
;