۱ پاسخ

زیاد نباید استفاده بشه در صورت لزوم دکتر بهت میده آزیترومایسین که اصلا نباید استفاده بشه فقط سفالکسین دوز پایین با مشورت دکتر البته

سوال های مرتبط

;