۲ پاسخ

زیاد توجه به این کارش نکن عادت میکنه همه خواستهاش با گریه وخودزنی بدست بیاره سعی کن موقع این کار باچیز دیگه سرش گرم کن تا فراموش کنه

نه گلم یه مدت طبیعی ولی سعی کن چیزی خواس ندادی سرشو گرم کن یادش بره

سوال های مرتبط

آواتار مامان گل پسر😘 مامان گل پسر😘 گل پسر😘 ۱ سالگی
پسر منم گاهی اینکارو میکنه .از یه نفر شنیدم چون می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۶ ماهگی
نگران نباش پسرم تقریبا هرروز خودشو از مبل میکشه با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💜یاسین نفسم💜 مامان 💜یاسین نفسم💜 💜یاسین نفسم💜 ۲ سالگی
دکتربه من گفت سرلاک توش موادنگهدارنده وافزودنی دار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۱ سالگی
سلام مامان دختر گلتون آلرژی شدید داره دختر منم از ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💙💙فرسام 💙💙 مامان 💙💙فرسام 💙💙 💙💙فرسام 💙💙 ۱۳ ماهگی
😁😁😁😁ای جان نگران نباش بچها تو هر سنی یجور رفتارر ... ادامه پاسخ
;