۴ پاسخ

برای اطمینان یجا دیگم ازمایش بده
من دیدم ازمایشگاه سوتی داده

بله من آزمایشم منفی بود بی بی‌چکم مثبت سه روز بعد آزمایشم و تکرار کردم مثبت شد

یک هفته صبر کن بعد بیبی بزن بازم مثبت بود برو یه ازمایشگاه خوب تست بده شاید ازمایشگاه اشتباه کرده

شاید سقط شده چون آزمایش خون دقیق ترین راهه

سوال های مرتبط

مامان نی نی جان 🍼🧸 مامان نی نی جان 🍼🧸 هفته هشتم بارداری
آواتار مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی توت فرنگی هفته دوم بارداری
سلام عزیزم ناامید نباش منم مثله شما منتظره نی نی ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان a.t مامان a.t a.t هفته هفتم بارداری
من با تاخیرم دادم بهم گفت منفی
۵ روزم عقب انداختم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان baran مامان baran baran هفته دهم بارداری
من ۱۴روزبعدبی بی چکم نشون داد
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا هفته پانزدهم بارداری
من که قبل وقت پریود م جواب ازمایش مثبت شد .
آواتار مامان هانی مامان هانی هانی هفته یازدهم بارداری
اگر لقاح دیر انجام شده باشه
آواتار مامان آقا طه مامان آقا طه آقا طه هفته بیست‌ویکم بارداری
آره بی بی چک احتمال خطاش خیلی بالاست کلا
چند وقت د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرشته دوم مامان فرشته دوم فرشته دوم هفته پانزدهم بارداری
من سه روز قبل گذاشتم مثبت بود ولی خط دوم خیلی خیلی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صدف مامان صدف صدف هفته هفتم بارداری
ازمایش خون همون بتاست دیگه عزیزم
آواتار مامان آروین کوچولو مامان آروین کوچولو آروین کوچولو هفته ششم بارداری
اره عزیزم مثبته و درصورت تمایل ازمایش بتابدین
;