آواتار مامان ابوالفضل😚 مامان ابوالفضل😚 ابوالفضل😚 ۲ سالگی
پسره منم حرف نمیزنه
فقط میگه دد
با اینکه بینهایت از بچگی باش حرف زدم
ولی هنوز وقت دارن
مامان حسین ۲ سالگی
۳ پاسخ
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۲ سالگی
ممنونم عزیزم☺☺☺☺
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۲ سالگی
اخه کلمه هم نمیگه
مامان نازگل ۲ سالگی
۲ پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۲ سالگی
بایدباهاش به زبان عامیانه خودتون زیادحرف بزنید،اشاره به وسایل کنیدباهم بازی کنیداسم وسایل وبهش بگین تایادبگیره مثلا اگرگفتی توپ وبیاربعدازچندمدت بفهمه که توپ کدوم یکی ازوسایل هاشه،زیادباهاش حرف بزنین،سعی هم نکنین که بچگانه حرف بزنین که بچه ازالان گیج میشه شایداولش بامزه باشه حرف زدنش ولی بعدهابه مشکل میخوره معمول خودتون حرف بزنین،ونگران نباشین به طورنرمال وطبیعی بچه ها ازیکسال ونیم به بعدکلمه هارا میگن،وبچه هامتفاوت هستن یکی زودترویکی دیرترحرف میزنه.
مامان امیررضا جون ۲ سالگی
۱ پاسخ
آواتار مامان علی مامان علی علی ۳ سالگی
مگه بچتون حرف نمیزنه
آواتار مامان نیاز مامان نیاز نیاز ۲ سالگی
عزیز دلم برای به حرف اومدن عجله نکنه دایره لغات بچه ها تا سه سالگی هم کامل نمیشه عجله نداشته باش و مخصوصا سمت دارو نرو مگر به پیشنهاد دکتر ..اگه هم بچتون حتی فقط مامانو بابا هم بگه و حرفاتو متوجه بشه هیچ‌مشکلی نداره خداروشکر
آواتار مامان فاطمه سادات مامان فاطمه سادات فاطمه سادات ۲ سالگی
سعی کنید بیشتراجتماعیش کنید یعنی براش همبازی های هم وسن وسال خودش پیداکنیدتاازاونایادبگیره
آواتار مامان آیدا مامان آیدا آیدا ۱ سالگی
تامیتونی باهاش صحبت کن
مامان امیرارسلان ۱ سالگی
۳ پاسخ
آواتار مامان لعیا گلی مامان لعیا گلی لعیا گلی ۱ سالگی
دختر منم همینطوره کلی کلمه بلده ولی به وقتش استفاده نمیکنه