مامان سهراب ۴ ماهگی
آواتار مامان آرش مامان آرش آرش ۵ ماهگی
ببرش دکتر تا برات کولیک بنویسه، البته من خودم قطره کولیکز و گرمیچر خارجی خریدم میدمش
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۳ ماهگی
منم بچم شبا تا صب دل درده...قطره پدی لاکت میدم انگار نه انگار...شاید غذای خودتون نفخ داره عرق نعنا بخورین...شاهتره بجوشونین بخورین...روزی چند بار تکرار کنین
آواتار مامان روژان❤ مامان روژان❤ روژان❤ ۹ ماهگی
عزیزم به نوزاد ده روزه هیچی نده،چی خوردی که دلدرد گرفته فندقت؟یکم عرق نعنا بخور،گرمیچر به زیره چهل روز نمیدن،با روغن زیتون یکم دلشو ماساژ بده اروووم
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۱۴ ماهگی
چند ماهته عزیز.شاید عفونت داری.
آواتار مامان طهورا مامان طهورا طهورا ۵ ماهگی
سلام ، من دخترم کولیک داشت دکتر دایمتیکون و میکسچر داد تا ده روز خوب بود ولی دوباره گریه هاش شروع شد، دکتر بعدی قطره کولیکز و شربت گیاهی کام وی با یه روغن ماساژ شکم داد.شکر خدا خوب شد
مامان مامان نجلاجونی ۲ ماهگی
آواتار مامان پریسا مامان پریسا پریسا ۳ ماهگی
سلام عزیزم بچت خیلی کوچیک ببرشدکتر دارو بهش بده خودتم بعد هر غذای عرق نعنا بخور یا زیر سبز بریز رو غذا بخور که هم برای دل پیچه خوب هم شیرت زیاد میکن
آواتار مامان رزاخانم مامان رزاخانم رزاخانم ۴ ماهگی
به پشت بخوابونش براش ماساژبده یا به کمربخوابون مثله عقربه ساعت شکمش ماساژبده پاهاش یواش جمع کن توشکمش وازادکن اگه روغن زیتون داری شکمش ماساژبده
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۱ سالگی
بچت خیلی کوچیکه هنوز عزیزم بش نده گریمیچر بش بده یا قطره کولیک ایز
آواتار مامان میکائیل مامان میکائیل میکائیل ۱۷ ماهگی
واسه نفخش دکتر واسه ی پسر من شربت کولیف داده خیلی خوبه هر 12ساعت بهش میدم دیگه دلدردم نداره